4th Nepalgunj Marathon

2018

Result For Full Marathon
Rank Name Address Time
1 Bhumiraj Rai Nepal Police 2:33:20
2 Khim Bahadur Khatri APF 2:35:32
3 Ganesh Singh Thakuri APF 2:47:28
4 Bal bahadur sunar Bardia 3:10:28
5 Bhim Bahadur rokaya Nepal Police 3:20:09
6 Pramod Khadka Nepal Police 3:21:50
7 Gopal Budha Nepal Police 3:24:37
8 Hari Gharuk Banke 3:25:40
Result For Half Marathon
Rank Name Address Time
1 Kanchimaya Koju APF 1:22:42
2 Bindra dhanke shrestha APF 1:25:44
3 Krishnashwori Sintkala APF 1:31:45
4 Kanchan Pun Magar Rukum 1:43:29
5 Battisara Bam 2:20:10
6 Anju Malla Banke 2:29:10
Result For 5km School Level (Male)
Rank Name Address Time
1 Naresh Budha
2 Madhav Chaudhary
3 Santsohnatha Yogi
Result For 5km School Level (Female)
Rank Name Address Time
1 Mangala Budha
2 Anisha Chaudhary
3 Sumitra Chaudhary
Result For Tricycle
Rank Name Address Time
1 Yagya Bahadur Khatri
2 Thapan chaudhary
3 Malati baniya